Svensk förening för traumatologi
Trauma
sidan uppdaterades senast: 2016-01-13

Varmt välkommen till Svensk förening för traumatologi

- Swedish Trauma Association

Svensk Förening för Traumatologi (Swedish Trauma Association) är en multidisciplinär förening öppen för alla läkarspecialiteter och tandläkare med intresse för traumatologi.

Föreningens uppgifter är bl.a. att;

- SweTrau

Trauma är den viktigaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta utvecklade länder. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Registrets målsättning är att samla in rikstäckande data från alla 35-40 akutsjukhus som handlägger större trauma i syfte att öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, en viktig dimension av patientsäkerhete, samt att utgöra Underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

För mer information hänvisas till SweTrau:s hemsida:

 

Nyheter

Traumautredningen

Utredningsarbete rörande traumavård genomfört av nationella experter inom traumatologi inför regeringsuppdrag till Socialstyrelsen rörande traumavård. Nedan ligger deltagarnas samstämmiga syn hur vi går vidare.
Expertgruppens sammanställning slutenvård

Traumastipendiet 2016

Traumaföreningen utlyser i samverkan med Takeda traumastipendiet 2016. Nedan finner du information och ansökningsblankett.
Traumastipendiet information
Traumastipendiet ansökningsblankett

ESTES 2016

ESTES kongressen hålls i år 24-26 april i Wien under parollen "Myths and Truths" Information om anmälan hittar du nedan.
Inbjudan

Förslag till ST-FoU projekt inom traumatologi

Förslag på strukturella problemområden som kan belysas vid FoU-projekt med koppling till delmål 19 + 20 i traumarelaterade ST-utbildningar.
För vidare information

European trauma society & Svensk kirurgi

Comfort Medical banner

European trauma society & Svensk kirurgi

© 2010 Per Örtenwall, Fawzi al-Ayoubi, Fredrik Linder   |   Sitemap