Svensk förening för traumatologi
Trauma
sidan uppdaterades senast: 2017-05-22

Varmt välkommen till Svensk förening för traumatologi

- Swedish Trauma Association

Svensk Förening för Traumatologi (Swedish Trauma Association) är en multidisciplinär förening öppen för alla läkarspecialiteter och tandläkare med intresse för traumatologi.

Föreningens uppgifter är bl.a. att;

- SweTrau

Trauma är den viktigaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta utvecklade länder. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Registrets målsättning är att samla in rikstäckande data från alla 35-40 akutsjukhus som handlägger större trauma i syfte att öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, en viktig dimension av patientsäkerhete, samt att utgöra Underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

För mer information hänvisas till SweTrau:s hemsida:

 

Nyheter

Traumastipendiet 2017

Traumaföreningen utlyser i samverkan med Baxter traumastipendiet 2017. Ansökningstiden går ut 31 juli 2017 och stipendiet delas ut vid traumaföreningens årsmöte under kirurgveckan. Ansökan skickas till Svensk förening för traumatologis vetenskaplige sekreterare:
Shahin Mohseni
Kirurgkliniken
Universitetsjukhuset i Örebro
701 85 Örebro

För vidare information

Ansökningsblankett

Förslag till ST-FoU projekt inom traumatologi

Förslag på strukturella problemområden som kan belysas vid FoU-projekt med koppling till delmål 19 + 20 i traumarelaterade ST-utbildningar.
För vidare information

European trauma society & Svensk kirurgi European trauma society & Svensk kirurgi

© 2010 Per Örtenwall, Fawzi al-Ayoubi, Fredrik Linder   |   Sitemap